Aktuálně

Změny v pravidlech pro platbu sociálního pojištění OSVČ 2019

Jaké změny přinese nový rok v platbách pojistného na důchodové a nemocenské pojištění?

12. 11. 2018 | Rubrika: Aktuálně

Zdanění příjmů ze zahraničí

Jak postupovat v situaci, kdy občan ČR dojíždí za prací do zahraničí? Kde a jakým způsobem bude své příjmy přiznávat?

4. 2. 2016 | Rubrika: Aktuálně

Nezdanitelné části základu daně za rok 2015

Nezdanitelné části základu daně představují způsob, jak významně snížit základ daně z příjmů fyzických osob. Uplatnit je mohou všichni, kdo splní podmínky pro jejich uplatnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé i fyzické osoby, které mají jiné příjmy.

18. 1. 2016 | Rubrika: Aktuálně

Kontrolní hlášení a sankce

Jaké sankce hrozí v případě, že plátce daně nedodrží povinnosti související s kontrolním hlášení.

18. 1. 2016 | Rubrika: Aktuálně

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů FO

Do konce měsíce března musí nejen OSVČ připravit a zpracovat všechny doklady související s jejich podnikatelskou činností. Kromě OSVČ mají povinnost podat daňové přiznání také někteří zaměstnanci či další osoby.

18. 1. 2016 | Rubrika: Aktuálně

Kontrolní hlášení DPH

Dnem 1. ledna 2016 vznikne plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. 

18. 1. 2016 | Rubrika: Aktuálně

Změna výše záloh na sociální a zdravotní pojištění od 1.1.2016

Od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

27. 10. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Reverse charge se od dubna rozšířil

Od 1. dubna došlo k rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti u vybraného dodávaného zboží, jehož celková částka základu daně překročí 100 000 Kč.

2. 4. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Dlužíte na pojistném? Můžete přijít o živ. oprávnění!

Podnikatelé, kteří mají dluhy na sociálním či zdravotním pojištění, riskují, že jim bude živnostenským úřadem zrušeno živnostenské oprávnění.

2. 4. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Sleva na školku

Nově se od nového roku zavádí tzv. sleva na školku a lze ji uplatnit zpětně již za rok 2014.

1. 2. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Změna minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2015 tak dochází ke zvýšení minimální výše záloh jak u sociálního tak zdravotního pojištění.

21. 1. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Termín pro podání přiznání k silniční dani je 2. února 2015

Na začátku roku je nutné podat přiznání k silniční dani. Letos připadl poslední den, kdy je možné přiznání podat na pondělí 2. února 2015.

13. 1. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Diferencovaná sleva na dítě

Od 1. ledna 2015 se nově zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti. V ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů se daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě zvyšuje o 200 Kč a na další dítě o 300 Kč měsíčně.

13. 1. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Změny v zákoně o dani z příjmů

Od 1. ledna 2015 dochází k celé řadě změn napříč daňovými zákony. V tomto příspěvku přiblížíme několik změn, které přináší zákon o dani z příjmu, týkajících se především fyzických osob.

13. 1. 2015 | Rubrika: Aktuálně

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579