Změny v pravidlech pro platbu sociálního pojištění OSVČ

Nový rok přinese změny v pravidlech pro platbu důchodového a nemocenského pojištění, konkrétně ve změně splatnosti pojistného. Nově bude splatnost pojistného od prvního do posledního dne toho měsíce, na který se vztahují.

Pro platby na přelomu roku bude platit přechodné ustanovení, aby podnikatelé nemuseli v lednu platit dvě zálohy. Tímto ustanovením je dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se považuje za zálohu za tento měsíc a záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až na základě vyčíslení doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Pokud by podnikatel nechtěl platbu odkládat až na dobu po podání přehledu, může ji dobrovolně uhradit, pouze však v období od 21. do 31. 12. 2018 (do 20. 12. 2018 je splatná záloha na pojistné za 11. měsíc).

Další změnou bude od ledna také zavedení tolerance při opožděné platbě zálohy na důchodové pojištění. V případě, že bude záloha uhrazena nejpozději do konce následujícího měsíce, nebude počítáno penále.

U nemocenského pojištění je situace obdobná, avšak s tím rozdílem, že pojistné za prosinec je nutné uhradit nejpozději do 21. 1. 2019 a zároveň do 31. 1. 2019 poslat pojistné za leden. V tomto případě tedy neplatí možnost neuhrazení prosincové platby, protože by pojistné zaniklo.

V případě nemocenského pojištění dojde od nového roku také ke zmírnění pravidel pro zánik pojištění. V současnosti platí, že pokud se zpozdíte s platbou pojistného, nemocenské pojištění z titulu OSVČ zaniká. Nově ale bude platit, že pokud nezaplatíte v řádném termínu za daný měsíc pojistné alespoň v minimální výši, máte šanci ho doplatit do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém jste jej měli uhradit, aniž by účast na nemocenském pojištění byla ukončena.

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579