Změna výše záloh na sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

Stejně jako v minulých letech dojde od nového roku ke změně minimálních záloh na pojistné, přesněji řečeno k jejich navýšení.

Minimální i maximální vyměřovací základ pro OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2016 a z tohoto důvodu pro příští rok vzroste minimální záloha na sociální pojištění o 29 Kč, tj. 1972 . Pro samostatnou činnost vedlejší se záloha zvýší o 11 Kč, tj. 789 .

Pokud jde o zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění, tak tyto se nemění. Minimální nemocenské pojištění bude i nadále ve výši 115 Kč.

K nárůstu dojde také u zdravotního pojištění o 25 Kč, tj. 1823 . U zdravotního pojištění nedochází pouze k nárůstu záloh pro OSVČ, ale také k nárůstu platby pro osoby bez zdanitelných příjmů. Tato se zvýší ze současných 1242 Kč na nových 1337 Kč


Kontakt

Ing. Dominique Nicol Špunarová Ing. Eva Schoupalová
Prac. doba: Po - ČT 8:30-17:00, PÁ 8:30-15:00
734 763 579, 721 509 693
01256238, 45239274