Změna minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění

Vyměřovacím základem pro výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění je polovina hospodářského výsledku podnikatele z předchozího roku. Minimální vyměřovací základ se odvíjí od průměrné mzdy stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí z předchozích dvou let. Pro rok 2015 platí následující minimální vyměřovací základy:

  • Pro sociální pojištění: 79 836 Kč (1/4 průměrné mzdy)
  • Pro zdravotní pojištění: 159 666 Kč (1/2 průměrné mzdy)

Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, počítají se zálohy z minimálního vyměřovacího základu. Sazba sociálního pojištění je stanovena ve výši 29,2%, sazba pro zdravotní pojištění je 13,5%.

Od 1. ledna 2015 tak dochází ke zvýšení minimální výše záloh jak u sociálního tak zdravotního pojištění:

  • Minimální záloha na sociální pojištění činí 1943 Kč
  • Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 1797 Kč

Zálohy nemusejí platit ty OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost. Tyto platí zálohy až podle skutečných příjmů.

 

 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579