Sleva na školku

Nově zavedenou slevu na školku si může uplatnit jeden z rodičů už za rok 2014. Je možno ji uplatnit bez ohledu na to, zda je poplatník zaměstnancem či OSVČ uplatňující výdaje paušálem. Uplatnění této slevy nijak nevylučuje uplatnění slevy na vyživované dítě či uplatnění daňového bonusu.

Slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s rodičem ve společné domácnosti a v daném roce hradil výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy je limitovaná částkou minimální mzdy. Pro rok 2014 je to 8500 Kč, pro rok 2015 bude sleva z důvodu zvýšení minimální mzdy ve výši 9200 Kč.

Potvrzení o výši zaplaceného školného vydává provozovatel předškolního zařízení. Uplatnit lze pouze výdaj, který se svou podstatou blíží školnému. Náklady na stravu a podobné výdaje související s pobytem ve školce uplatnit nelze.

 

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579