Reverse charge se od dubna rozšířil

Od 1. dubna dochází k rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti u vybraného dodávaného zboží, jehož celková částka základu daně překročí 100 000 Kč.

Nadále zůstává v platnosti režim přenesené daňové povinnosti pro všechna dosud definovaná plnění v zákoně o DPH, tj. dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona, převod povolenek na emise skleníkových plynů a pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací.

Nově se, podle § 92f odst. 1 zákona o DPH, použije režim reverse charge také při dodání nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 zákona a to v případě, že celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč, a to s účinností od 1. 4. 2015. Jedná se o tyto položky:

  • obiloviny a technické plodiny
  • kovy, včetně drahých kovů (také dodání zlata, vč. zlata pokoveného platinou, netepaného nebo ve formě polotovarů nebo prachu)
  • mobilní telefony
  • integrované obvody (mikroprocesory a centrální procesorové jednotky)
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety)
  • videoherní konzole

Režim reverse charge platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce plnění).


Kontakt

Ing. Dominique Nicol Špunarová Ing. Eva Schoupalová
Prac. doba: Po - ČT 8:30-17:00, PÁ 8:30-15:00
734 763 579, 721 509 693
01256238, 45239274