Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015?

 

Příchod nového roku s sebou přináší celou řadu povinností a nejinak je tomu i v daňové a podnikatelské oblasti. Do konce měsíce března musí nejen OSVČ připravit a zpracovat všechny doklady související s jejich podnikatelskou činností. Kromě OSVČ mají povinnost podat daňové přiznání také někteří zaměstnanci či další osoby.

Povinnost podat daňové přiznání za rok 2015 mají fyzické osoby v následujících případech:

  • dosažení hrubých příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši minimálně 15.000 Kč, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob
  • podnikání vykázalo ztrátu
  • k příjmům ze zaměstnání přesáhla výše dalších příjmů hranici 6.000 Kč za rok, např. z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku
  • souběh více zaměstnání najednou a některý z těchto příjmů nebyl zdaněn srážkovou daní
  • poplatník neměl příjem ze zaměstnání, ale jedná se o důchodce, studenta nebo např. maminku na rodičovské dovolené, a v rámci přivýdělku z podnikání či pronájmu si vydělal v roce 2015 více než 15.000 Kč

Přiznání je potřeba podat a daň uhradit nejpozději v pátek 1. dubna 2016.

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579