Diferencovaná sleva na dítě

Od 1. ledna 2015 se nově zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti. V ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů se daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě zvyšuje o 200 Kč a na další dítě o 300 Kč měsíčně. Roční sleva tedy činí

  • na 1. díte 13 404 kč
  • na 2. dítě 15 804 Kč
  • na 3. a další dítě 17 004 Kč

Maximální výše daňového bonusu činí 60 300 Kč a uplatnit jej může pouze poplatník, který měl příjem ve výši alespoň šestinásbku minimální mzdy, za rok 2014 je to 51 000 Kč, za rok 2015 bude rozhodným příjmem 55 200 Kč. 

Jako doposud si totéž dítě ve společně hospodařící domácnosti bude moci uplatnit pouze jeden z rodičů. Rodiče si daňové zvýhodnění náležející na vice dětí mohou rozdělit a uplatnit k Prohlášení k dani každý u svého zaměstnavatele. Může dojít k situaci, kdy si uplatní daňové zvýhodnění na jedno dítě u svého zaměstnavatele matka a slevu na další dítě si uplatní otec. Oba musí svému zaměstnavateli neprodleně oznámit, v jaké výši si budou slevu na dítě uplatňovat, kdo si bude uplatňovat slevu na "první" dítě a kdo slevu na "druhé" dítě. 

 

Změny v počtu vyživovaných dětí v průběhu zdaňovacího období

 

Narodí-li se v průběhu zdaňovacího období druhé dítě, bude na něj uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 15 804 Kč ročně (poměrná měsíční část).

 

Naopak přestane-li být jedno ze dvou dětí vyživovaným dítětem, bude poplatník uplatňovat na zbývající dítě poměrnou část z částky 13 404 Kč, protože počet dětí se sníží ze dvou na jedno. 

 

Obdobná situace nastane, sníží-li se počet dětí u poplatníka ze tří na dvě. Platí stejná metodika.

Ing. Eva Schoupalová Ing. Dominique Nicol Špunarová
Prac. doba: 8:30-16:30
775 636 615, 734 763 579